Team

De tandarts werkt met teamleden die ieder een eigen functie vervullen. Zo kunnen wij u alle tandheelkundige zorg verlenen. In onze praktijk wordt u, in principe, door een vaste behandelaar geholpen.

Ons team bestaat uit:

Hanneke Wilms Floet
Tandarts
Werkzame dagen  ma / di / wo

Ingeschreven in het vakgerelateerde kwaliteitsregister
Lid van een vakgerelateerde beroepsvereniging
Big-registratienummer: 49024951002